Par tulku

Tulks Aivis Svirskis ir zvērināts tulks ar vairāku gadu tulkotāja pieredzi dažādas sarežģītības pakāpes tulkojumu veikšanā. Tulks ir pašnodarbinātā persona un VID reģistrēts nodokļu maksātājs. Tulks piedāvā rakstiskus tulkojumus sekojošās valodu kombinācijās: angļu - latviešu, latviešu - angļu, krievu - angļu, angļu - krievu, latviešu - krievu, krievu - latviešu valodā.

Tulks ir ilgus gadus strādājis par angļu valodas skolotāju Ziemeļvalstu ģimnāzijā, Tehniskajā koledžā un citās izglītības iestādēs, pasniedzis banku angļu valodas kursus A/S Unibankā, vadījis pirmos Eiropas Savienības Leonardo da Vinči programmas pilotprojektus, ir mācību grāmatas līdzautors kultūras menedžeru studiju programmai Latvijas Kultūras koledžā.

Tulks nodrošina tulkošanas pakalpojums vairākiem uzņēmumiem, veic dokukumentu tulkojumus ar notāra apliecinājumu, piemēram, pilnvaru, dzimšanas, laulību apliecību, atestātu, diplomu, sertifikātu, sekmju izrakstu tulkojumus.

Mūsdienu konkurences apstākļos ir īpaši svarīgi meklēt preču noietu Eiropas un citu valstu tirgos. Tādēļ jau savlaicīgi vajadzētu parūpēties par sava uzņēmuma tēlu globālajā tīmeklī. Tulks piedāvā profesionālus uzņēmumu mājas lapu tulkojumus par konkurētsējīgām cenām. Visus tulkojumus tulks veic personīgi, rūpīgi un ar lielu atbildības sajūtu.

Tulks neizmanto elektroniskos tulkotājus!

 

Copyright © 2010 Tulks.net Tulks Aivis Svirskis All Rights Reserved
LV RU EN